1 augustus treedt SEPA (Single European Payment Area) in werking. Een machtiging tot automatische incasso mag dan niet meer telefonisch gegeven worden. Alleen schriftelijke of elektronische machtigingen zijn toegestaan. De invoering van SEPA werd februari uitgesteld omdat bedrijven niet klaar waren voor de veranderingen, maar de deadline van 1 augustus is een harde.

De DDMA commissie telemarketing spreekt haar zorg uit dat het niet beschikbaar zijn van een alternatief nu weer het probleem van individuele bedrijven wordt. “Pas in 2015 wordt een oplossing elektronische machtigingen voorzien, tot die tijd moeten contact center en adverteerder onevenredig veel investeren om toch een rechtsgeldige incassomachtiging te krijgen”.

Branche wacht met smart op E-mandate

De DDMA commissie telemarketing benadrukt het belang van elektronische machtigingen, als gebruiksvriendelijk en goedkoop alternatief voor de papieren machtiging. Het probleem is echter dat het standaard elektronisch machtigingsformulier, de zogenaamde e-mandate er nog niet is. De commissie licht toe: “Voor DDMA-leden betekent dit dat er, ook al willen ze compliant machtigingen verzamelen, momenteel nog geen officieel erkende manier is om dit online te doen. We hopen dat de banken zo snel mogelijk met een standaard komen en willen duidelijkheid vanuit Europa welke particuliere oplossingen aan de vereisten van een elektronische machtiging voldoen. Anders zijn welwillende bedrijven de dupe.”

‘Wel een overeenkomst, geen betaling’, wiens probleem wordt dat?

SEPA is een Europese verordening die het betalingsverkeer regelt. Zo krijgen alle inwoners van de EU een International Bank Account Number (IBAN). Maar SEPA regelt ook dat machtigingen tot automatische incasso niet meer telefonisch mogen worden gegeven, alleen schriftelijk of elektronisch. Dat betekent dat als organisaties een klant of donateur werven via de telefoon, deze vervolgens schriftelijk nog een keer akkoord moet geven op het afschrijven van het bedrag via automatische incasso. Dit leidt tot de situatie waarbij een organisatie telefonisch een rechtsgeldige overeenkomst kan sluiten met een consument, maar daar weinig aan heeft als de incasso vervolgens niet wordt bevestigd. De sector benadrukt het belang van een gebruiksvriendelijke oplossing: “bijvoorbeeld door de consument aan de telefoon real time een bevestiging via e-mail te sturen waarin hij akkoord gaat met automatische incasso”.

Investering kan niet zonder duidelijkheid over eisen en snelle invoer

Het implementeren van SEPA vergt volgens de commissie telemarketing een flinke investering van adverteerders en call centers in systemen die het mogelijk maken om te zorgen dat er straks een rechtsgeldige machtiging tot incasso is bij een telefonisch gesloten overeenkomst. Duidelijkheid over welke bestaande initiatieven voldoen aan de vereisten en een snelle invoer van de e-mandate is volgens hen dan ook noodzaak.

Bron: https://ddma.nl/zelfregulering-wetgeving/telefonische-incassomachtiging-vervalt-per-1-augustus/

 

Contact ons voor meer informatie.

Invalid Email
Invalid Number

Sharing is caring 🙂

Cheryl headshot

Over Cheryl Miskow

Cheryl is mede-eigenaar van Seller BV en onder andere gespecialiseerd in het geven van sales trainingen. Naast het aansturen van haar B2B telemarketingbureau, deelt zij haar kennis graag met anderen om hun verkooptechnieken te verbeteren en hen te leren hoe zij kunnen scoren met klantgerichte verkoopgesprekken.